Мета і завдання НРЦ “Левеня”

Головною метою діяльності НРЦ «Левеня» є забезпечення реалізації права на освіту та розвиток дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграції в суспільство шляхом здійснення комплексної медичної, психологічної, педагогічної реабілітації, здобуття освіти відповідного рівня, реалізації соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на створення нової практики загальної та спеціальної освіти.

Основними завданнями НРЦ «Левеня» є:

1. Забезпечення здобуття учнями (вихованцями) загальної середньої освіти на одному рівні (початкової освіти) та дошкільної освіти з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів відповідно до державних стандартів;

2. Створення умов для здобуття освіти учнями (вихованцями) шляхом належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців);

3. Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу учнів (вихованців), зокрема із складними порушеннями розвитку, з урахуванням їх стану здоров’я, індивідуальних особливостей;

4.  Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) учням (вихованцям) НРЦ та змінному контингенту (особам до 18 років з особливими освітніми потребами, які не здобувають освіту в НРЦ, але отримують у ньому реабілітаційні, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу);

5.Забезпечення навчання учнів (вихованців) із складними порушеннями розвитку, а також — сліпих чи сліпоглухих за допомогою найбільш прийнятних для них методів і способів спілкування в освітньому середовищі (просторі), що максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку, використання в освітньому процесі української жестової мови, шрифту Брайля, допоміжних засобів для навчання, а також засобів альтернативної комунікації для дітей, які цього потребують, тощо;

6. Викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для учнів із складними порушеннями розвитку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів), використання допоміжних засобів для навчання;

7.Організація освітнього процесу, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

8.Сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями);

9. Забезпечення здійснення реабілітаційних заходів для учнів (вихованців) НРЦ, а також для змінного контингенту (для осіб до 18 років з особливими освітніми потребами, які не здобувають освіту в НРЦ, але отримують у ньому реабілітаційні, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу);

10. Формування компетентностей для подальшого самостійного життя та соціалізації учнів (вихованців);

11. Сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);

12. Надання консультацій батькам (іншим законним представникам) учнів (вихованців) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі та соціалізації учнів (вихованців) і змінного контингенту. 

13. Розробка та втілення в практику інноваційного змісту, форм та методів освітнього та реабілітаційного процесів;

14. Науково-педагогічна експериментальна діяльність.