Зарахування у відділення реабілітації

Змінному контингенту в НРЦ (особам до 18 років з особливими освітніми потребами, які не здобувають освіту в НРЦ, але отримують у ньому реабілітаційні, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) надаються психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та реабілітаційні послуги (допомога), зокрема:

 • дітям дошкільного та шкільного віку з особливими освітніми потребами, які мають висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, виданий інклюзивно-ресурсним центром, та не отримують за місцем навчання таких послуг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, про що повинна бути надана довідка закладу освіти, у якому вони навчаються;
 • дітям дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які мають висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, виданий інклюзивно-ресурсним центром, але не почали навчання в закладах дошкільної освіти (з письмовим підтвердженням батьків);
 • дітям раннього віку, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень;
 • особам з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг (допомоги) та не отримують їх в інших закладах чи установах освіти, про що повинна бути надана довідка закладу освіти, у якому навчаються такі діти (за відсутності – письмове підтвердження батьків).

Для надання послуг (допомоги) змінному контингенту до НРЦ подаються копії таких документів:

 • свідоцтва про народження або паспорта громадянина України (під час подання копії пред’являється оригінал);
 • довідки учня закладу загальної середньої освіти про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду № 086-1/о;
 • картки профілактичних щеплень (форма № 063/о) за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень (за наявності протипоказань профілактичних щеплень надається довідка лікарсько-консультативної комісії);
 • довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 • висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром (за наявності);
 • індивідуальної програми розвитку, складеної в закладі освіти, де дитина здобуває освіту (за наявності);
 • індивідуальної програми реабілітації (за наявності).

Психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та реабілітаційні послуги (допомога) не надаються особам, які не можуть відвідувати заклад освіти за очною формою освіти за станом здоров’я, що підтверджується довідками.

Для отримання медичних послуг у відділенні медичної реабілітації змінним контингентом з батьками або іншими законними представниками укладається угода (договір) про надання медичних та реабілітаційних послуг. Для її оформлення батьки повинні надати такий перелік документів:

 • заява одного з батьків дитини або її законних представників;
 • свідоцтво про народження або паспорт громадянина України (під час подання копії пред’являється оригінал);
 • форма первинної облікової документації №112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • висновок медичного консиліуму НРЦ.

Під час встановлення карантину та запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів відвідування НРЦ змінним контингентом припиняється, крім занять чи заходів, що проводяться індивідуально.